Problemutredning

Har du en stökig vardag med din hund? Upplever du att din hund har problem i form av rädslor, aggression, osäkerhet som ger sig till uttryck i möte med andra hundar & människor? Jagar den vilt? Lyssnar inte på inkallning? Svårt att klippa klor? Listan kan göras lång.

Jag arbetar genom att i första hand analysera och utvärdera er livssituation och vi försöker tillsammans om möjligt finna orsaken bakom problemet/en. Störst vikt läggs vid att fokusera på lösningar och hitta verktyg för att nå resultat. Oftast sker första mötet i hemmiljö, därefter kan våra träffar förläggas på annan plats beroende på vad som är lämpligast för just er. Vi skräddarsyr ett träningsupplägg utifrån hunden som individ och era förutsättningar. Problemets karaktär avgör hur många träffar som är lämpligt, vi för hela tiden en öppen dialog.

Detta ingår i utredningen:
 
• Kostnadsfritt telefonmöte där ni utförligt beskriver er situation
• Rådgivning och coaching under tiden via mail/telefon
• Pris: Dagtid: 750 kr/h och milersättning tillkommer 25kr/mil. Kvällstid/helg: 900 kr/h och milersättning tillkommer 25kr/mil. 
• Skriftligt träningsdokument med instruktioner (avgift kan tillkomma).