Om Trofasthund & mig, Caroline Svärd

Trofast står för trogen, lojal, vänfast, tillgiven, hängiven, pålitlig och säker.