Vår kontaktinformation

Trofast Konsult AB
Ekeby Udde
646 94 Björnlunda
Sverige

Mob: 0707 - 94 11 94
E-post: info@trofasthund.se
FB-grupp
: Trofasthund/ Trofast Konsult
Bankgiro: 5102-2663
Plusgiro: 792465-7

Lämna gärna ett meddelande på mitt mobsvar så återkopplar jag så snart jag blir ledig, det går också bra att skicka ett sms eller maila. Min verksamhet sträcker sig både dag- och kvällstid varav jag under vissa perioder har svårt att vara anträffbar i telefon. Om du inte lämnar ett meddelande får du ringa igen, jag ringer inte upp personer som inte lämnar någon information (pga. alla försäljare!).

Vägbeskrivning från Stockholm/Gnesta:

När du kommer till Gnesta kör rakt fram i första rondellen och fortsätt på väg 57 mot Björnlunda/Katrineholm/Mariefred. I nästa rondell kör du också rakt fram mot Björnlunda/Katrineholm/Mariefred. Efter ca 1 mil anländer du till Björnlunda, sväng då vänster mot Nyköping in på väg 223. Kör över järnvägsbron, förbi fotbollsplanen och raksträckan bort. Sväng VÄNSTER vid röd busskur (det står "Önnersta" till höger). Håll sedan vänster på grusvägen och vår gård kommer sedan på höjden på höger sida, skylt "Ekeby Udde".

Vägbeskrivning från Nyköping gamla vägen 223:

Kör väg 223 mot Mariefred nästan hela vägen fram till Björnlunda, efter en s-kurva kommer ett krön, sväng höger precis vid röd busskur (det står "Önnersta" till vänster). Håll sedan vänster på grusvägen och vår gård kommer sedan på höjden på höger sida, skylt "Ekeby Udde"

Vägbeskrivning från Mariefred/Läggesta/E20 Strängnäs:

Kör väg 223 mot Björnlunda, vid T-korsning sväng vänster och följ väg 57. Sväng till höger andra infarten mot Björnlunda & Nyköping in på väg 223. Åk över järnvägsbron, passera fotbollsplanen och åk ca 2km. Sväng VÄNSTER vid röd busskur (det står Önnersta till höger). Håll vänster på grusvägen och vår gård kommer sedan på höjden på höger sida, skyltat "Ekeby Udde".