Om Trofasthund

Trofast står för trogen, lojal, vänfast, tillgiven, hängiven, pålitlig och säker.

Ideologi

Trofasthund arbetar för ett bra samspel mellan hund och ägare. En hund är en hund, ingen varg och ingen människa, utan ska betraktas som en hund. Det är viktigt att vi hundägare lär oss förstå och kommunicera med våra hundar, träningen sker med positiv inlärning. Kommunikation är ledordet, såväl mellan ägare och hund, som mellan ägare och instruktör.

Ras- och individanpassad träning

Med omkring 400 raser från olika rasgrupper med varierande historisk arbetsbakgrund, och utöver dem alla blandraser, så är det viktigt med individanpassad träning utifrån rasen. Den röda tråden i min hundträning är att varje ekipage får tips och råd utifrån deras förutsättningar och mål. I andra änden av kopplet finns ägarna, även de med olika bakgrunder och personligheter. Alla kan nå målet men måste ta sig dit på olika sätt, och det är mitt jobb som instruktör att vägleda varje ekipage till rätt träningsmetod för att nå dit.

Vision:

Min vision är att du som hundförare ska nå dina mål! Det spelar ingen roll om målen gäller bättre prestationer på tävling eller en lydigare hund hemma i vardagen. Med en stabil grund att luta sig mot, är utmaningarna lättare att ta sig igenom. Det är viktigt att du & din hund känner er bekväma hos oss och att ni har roligt tillsammans, men utan att tumma på resultatet. Trofasthund verkar för kvalité genom små grupper med individanpassad hjälp. Kunskap, pedagogik, och glädje är grundbultar i företaget.