NoseWork / Specialsök Fortsättning


Vi kommer fördjupa oss i hundens förmåga att söka, hitta och markera. Övningarna avanceras och hunden får söka på olika höjder, i olika mijöer och vi arbetar med uthållighet. Vi övar tävlingslika sök med okänd gömma och arbetar  vidare med hundens markering. Individuell anpassning. 

Förkunskap: grundkurs i nosework/specialsök, hunden ska kunna doften eukalyptus eller röd kong. 

Pris: 1500 kr
Deltagare: 6 st. 
Plats: Björnlunda Ekeby Udde

Nya kursstarter:

Kvällskurs: Måndagar 15/5, 22/5, 29/5, 5/6 kl. 18.30-20.30


Sagt av kursdeltagare:

"Bra med  variationen av övningar samt tävlingslika sök"

"Individuell hjälp och roligt med olika träningsteman, att vi fördjupade oss i respektive sökmoment"